Онови свій FPS зі знижкою до 10% на товари GIGABYTE при TRADE-IN

Київ, провулок Херсонський 1В

м. Київ, вул. Васильківська, 6

м. Львів, вул. Газова, 26. Офiс 102

м. Одеса, вул. Пушкінська, 23

м. Харків, просп. Науки, 23

м. Дніпро, просп. Лесі Українки, 16Б

м. Чернівці, просп. Назалежності, 52А

м. Івано-Франківськ, вул. Бельведерська, 40

м. Полтава, вул. Європейська, 6

Пн-Пт: 10:00-20:00

Сб-Нд: 11:00-18:00

Каталог

Публічний договір приєднання

    м. Київ                                «13» жовтня 2023 року

Цей Договір укладається між:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  «БІ-ТЕХНОЛОДЖИ», що діє на підставі запису до ЄДР № 1000661020000017052 від 16.10.2020 (надалі – «Покупець»), керуючись ст. 633 та 634 Цивільного кодексу України пропонує будь-яким фізичним особам укласти публічний договір купівлі-продажу товару (надалі «Договір») з однієї сторони та  Будь-яка повнолітня та повністю дієздатна фізична особа, яка зацікавлена в продажу Вживаного Товару та придбанні Нового Товару, на умовах запропонованих Покупцем та відповідно до порядку, передбаченому цим Договором, прийняла пропозицію (оферту) Покупця (надалі – Клієнт).  
 

   1.   ВИЗНАЧЕННЯ І ТЕРМІНИ  
1.1 Клієнт - повнолітня та повністю дієздатна фізична особа.
1.2 Акцепт - повна і безумовна згода Клієнта на укладення Договору на умовах, визначених цим Договором.
1.3 Вживаний Товар – будь-який технічно складний  побутовий  товар з асортименту Продавця, що був у користуванні 1 рік або більше та придатний для подальшого користування у незмінному стані чи після ремонту. 
1.4 Новий Товар - будь-який технічно складний  побутовий  товар з асортименту Продавця, який не був вживаний і в якому відсутні недоліки технічного стану, зовнішнього вигляду, працездатності, тощо та вартість якого буде більше Вживаного Товару.  
1.5 Договірна вартість – вартість Вживаного Товару, визначена з урахуванням його технічного стану, Сторонами цього Договору.
1.6 Продавець – товариство з обмеженою відповідальністю «БІ-ТЕХНОЛОДЖИ» , перед яким у Клієнта є грошове зобов’язання з оплати Нового Товару.

    2.   ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
2.1 За цим Договором Клієнт продає Покупцю Вживаний будь-який технічно складний  побутовий  товар з асортименту Продавця, який належить Клієнтові на праві власності (надалі «Вживаний Товар») та який відповідає вимогам, передбаченим цим Договором, а Покупець виплачує Клієнту договірну вартість Вживаного Товару шляхом здійснення взаємозаліку за придбаний ним Новий Товар у Продавця.
2.2 Клієнт вважається таким, що виконав свій обов’язок перед Покупцем щодо передачі йому Вживаного Товару - в момент продажу Вживаного Товару Покупцю. 
2.3 Покупець зобов’язаний перед прийняттям Вживаного Товару провести його діагностику (перевірка відповідності Вживаного Товару вимогам цього Договору, його справності, технічного стану, оцінка зовнішнього вигляду, комплектація, працездатність, тощо)та не приймати Вживаний Товар, який не відповідає вимогам Договору.  
2.4 Покупець вважається таким, що виконав свій обов’язок перед Клієнтом щодо оплати Вживаного Товару – в момент зарахування коштів Продавцю за дорученням Клієнта у сумі договірної вартості (за вирахуванням обов’язкових податків та зборів)  для часткової оплати Нового Товару.   
2.5 Для продажу Вживаного Товару, Клієнт повинен мати повну дієздатність і бути особою, яка досягла 18 річного віку.  
 
  3.   АКЦЕПТ ДОГОВОРУ
3.1 Безумовний акцепт умов Договору здійснюється шляхом підписання Клієнтом Заяви про приєднання до цього Договору, яка є невід’ємним додатком до цього Договору.  
3.2. Датою укладання Договору є дата отримання Продавцем підписаної Заяви Клієнта.   

    4.   ПОРЯДОК І УМОВИ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ
4.1 Купівля-продаж Вживаного та Нового Товару проводиться в наступному порядку:  
  4.1.1 Клієнт разом з підписаною зі своєї сторони Заявою на підставі Акта приймання-передачі Вживаного Товару передає Вживаний Товар, який належить йому на праві власності, Покупцю, а Покупець приймає Вживаний Товар.  
  4.1.2 В Заяві та Акті приймання-передачі Вживаного Товару зазначається, погоджена Сторонами, виходячи зі технічного стану Вживаного Товару договірна вартість Вживаного Товару, яка підлягає виплаті Клієнту.   
  4.1.3 Податки та збори. Оскільки Клієнт не є зареєстрованим суб’єктом підприємницької діяльності, в зв’язку із чим, на Покупця покладається обов’язок податкового агента щодо утримання з договірної вартості за цим Договором та сплати до бюджету (державного/місцевого) всіх передбачених законодавством податків та зборів.  
Покупець утримує податок на доходи фізичних осіб в розмірі 5% та військовий збір в розмірі 1,5% від договірної вартості Вживаного Товару, яка підлягає виплаті Клієнту.  
  4.1.4 У Клієнта є грошові зобов’язання з оплати Нового Товару перед Продавцем, якому подана Заява, на виконання яких Клієнт в Заяві погоджується здійснити взаємозалік щодо зарахування грошових коштів за Вживаний Товар в рахунок Нового Товару, придбаного у Продавця. 
4.2 В момент надання Заяви та передачі Вживаного Товару на підставі Акту приймання-передачі Вживаного Товару, право власності та всі ризики на Вживаний Товар переходять від Клієнта до Покупця, а повернення Вживаного Товару Клієнту буде неможливим,
4.3 Клієнт зобов’язаний придбати Новий Товар тільки у  день   підписання Клієнтом Заяви. 
  
    5.   ВИМОГИ ДО ВЖИВАНОГО ТОВАРУ
5.1 Покупець придбає тільки Вживаний Товар, який відповідає всім наступним вимогам:
  5.1.1 Належати на праві власності Клієнтові та не бути обтяженим будь-якими правами третіх осіб;
  5.1.2 бути в робочому стані (включатися); 
  5.1.3 не мати зовнішніх слідів пошкодження рідиною (слідів корозії) 
  5.1.4 не мати виламаних роз'ємів для зарядки пристрою 
  5.1.5 не перебувати в розшуку;
  5.1.6 без встановлених паролів та кодів на обладнанні;
  5.1.7 без облікових записів;
 5.1.8 знаходитись у володінні Клієнта 1 (один) рік або більше. За можливості, Клієнт повинен документально підтвердити вживаність Вживаного Товару (наприклад, чеком про придбання Вживаного Товару в якому міститься дата його придбання та/або Заявою Клієнта чи іншим документом). У випадку відсутності чеку датою початку володіння Вживаного Товару є дата виробництва зазначена на пакуванні або Вживаному Товарі. У випадку відсутності  можливості доведення володіння  Вживаним Товаром 1 (один) рік та більше , це підтверджується особистою заявою Клієнта про приєднання до цього Договору.

    6.   КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ
6.1 Інформація, що стала відома Сторонам про діяльність одна одної у взаємовідносинах при укладенні і виконанні цього Договору, а також інформація, що стосується предмету цього Договору або пов’язана з його укладенням чи виконанням, носить конфіденційний характер.  
6.2 Конфіденційність у розумінні цього Договору означає недопустимість доведення відповідної інформації до відома третіх осіб без письмової згоди іншої Сторони.  
6.3 Сторони зобов’язуються не використовувати інформацію, що стала їм відома у зв’язку із укладенням та/або виконанням цього Договору, на шкоду одна одній.  
  
    7.   ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
7.1 Своїм підписом на Заяві, Клієнт надає інформовану та добровільну згоду на обробку її персональних даних, зазначених в Заяві та інших документах, переданих Клієнтом та підписаних Сторонами в процесі виконання цього Договору, тобто на автоматизовану, неавтоматизовану і змішану обробку, в тому числі збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання, знеособлення, знищення і поширення (розповсюдження, реалізацію, передачу) персональних даних (i) по мережам зв’язку загального користування, (ii) по інформаційно-телекомунікаційним мережам міжнародного інформаційного обміну, в том числі іноземним суб’єктам відносин, пов’язаних з персональними даними, а також згоду на отримування персональних даних Клієнта з будь-яких законних джерел, в тому числі від неї самої і від третіх осіб, в об’ємі наданої/отриманої інформації за цим Договором та необхідному для виконання цього Договору.  
7.2 Своїм підписом на Заяві, Клієнт підтверджує, що в момент збору персональних даних належним чином повідомлений про джерела збирання та місцезнаходження персональних даних, місцезнаходження володільця чи розпорядника персональних даних, склад та зміст зібраних персональних даних, про осіб, яким передаються її персональні дані, мету їх використання і обробки: забезпечення оформлення і ведення відносин Сторін в сфері цивільно-правових, адміністративно-правових, податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського, податкового і статистичного обліку та звітності, підготовки відповідно до вимог законодавства статистичної, адміністративної та іншої звітної інформації, забезпечення нарахування та обліку винагороди, податків і зборів, внесків, їх утримання і сплати до відповідного бюджету та/або позабюджетні фонди, якщо такі нарахування, утримання та сплата передбачені чинним законодавством, забезпечення належної та якісної взаємодії в процесі організації цивільно-правових відносин між Покупцем (а також його працівниками) і Клієнтом та про права, визначені в статті 8 Закону України «Про захист персональних даних».  
7.3 Своїм підписом на Заяві, Клієнт надає свою згоду на передачу своїх персональних даних третій особі – банківській установі, зазначеної в реквізитах Покупця, з метою проведення розрахунків між Сторонами цього Договору та в обсязі, необхідному для їх проведення, а також передачу своїх персональних даних афілійованим (пов’язаним) з Покупцем юридичним особам та розпорядникам Покупця (Продавця) з метою виконання умов цього Договору.  
7.4 Розпорядники мають право здійснювати з персональними даними такі дії: автоматизована, неавтоматизована і змішана обробка, в тому числі збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання, знеособлення, знищення і поширення (розповсюдження, реалізація, передача) персональних даних (i) по мережам зв’язку загального користування, (ii) по інформаційно-телекомунікаційним мережам міжнародного інформаційного обміну, в том числі іноземним суб’єктам відносин, пов’язаних з персональними даними, а також отримувати персональні дані Клієнта з будь-яких законних джерел, в тому числі від неї самої і від третіх осіб.  
7.5 Обробка і зберігання персональних даних Клієнта здійснюється протягом усього терміну дії Договору, а також після завершення терміну дії Договору відповідно до законодавства про архівну справу, а також податкового законодавства і законодавства про бухгалтерський облік до моменту відкликання згоди Клієнта, якщо відсутні інші підстави обробки персональних даних Клієнта.  
7.6 Дана згода може бути відкликана Клієнтом в будь-який час шляхом письмового повідомлення про відкликання, спрямованого рекомендованим листом на адресу Покупця.  
7.7 Відкликання даної згоди вступає в силу з дати вручення відповідного повідомлення Покупцю.  
7.8 Відкликання згоди тягне припинення обробки персональних даних, якщо відсутні інші підстави обробки персональних даних Клієнта. У випадку, якщо після відкликання згоди на обробку персональних даних наявні інші підстави обробки персональних даних, положення щодо порядку та правил обробки персональних даних, передбачені цим розділом, будуть поширюватися на обробку персональних даних за іншою підставою обробки персональних даних та не втрачають силу з відкликанням згоди на обробку персональних даних.  
  
    8.   ГАРАНТІЇ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
8.1 Укладаючи цей Договір сторони свідчать, що:  
  8.1.1 вони не приховують обставин, які мають істотне значення для цього договору;  
 8.1.2 внаслідок укладення цього Договору не буде порушено прав та законних інтересів інших осіб, в тому числі неповнолітніх, малолітніх, непрацездатних дітей та інших осіб, яких сторони зобов’язані утримувати за законом чи договором;  
  8.1.3 договір не укладається під впливом тяжкої для них обставини;  
  8.1.4 вони не визнані недієздатними чи обмежено дієздатними;  
  8.1.5 укладення договору відповідає їх інтересам;  
  8.1.6 волевиявлення є вільним, усвідомленим і відповідає їх внутрішній волі;  
  8.1.7 умови договору зрозумілі і відповідають реальній домовленості сторін;  
  8.1.8 договір не приховує іншого правочину і спрямований на реальне настання наслідків, які обумовлені у ньому;  
  8.1.9 чоловік (дружина) Клієнта (за наявності) згоден (згодна) з укладенням цього договору.  
8.2 Клієнт гарантує, що Вживаний Товар, який є предметом цього Договору, на момент укладання цього Договору нікому не проданий, не подарований, в спорі та під забороною (арештом), а також під заставою, в тому числі податковою, не перебуває, як внесок до статутного капіталу юридичних осіб не внесений, судового спору щодо нього та будь-яких інших прав щодо нього у третіх осіб, як в межах так і за межами України до нього немає.  
8.3 На момент укладання цього Договору Клієнт усвідомлює значення своїх дій та може керувати ними, а також розуміє природу цього правочину.  
8.4 Клієнт гарантує, що Вживаний Товар перебуває у його володінні більше 1 (одного) року  та відповідає умовам визначеним в п.5.1. цього Договору.  
8.5 Клієнт гарантує, що на момент укладання цього Договору немає будь-яких зловмисних домовленостей з іншими третіми особами і правочин вчиняється свідомо у відповідності із справжньою волею без будь-якого застосування фізичної сили чи психологічного тиску.  
8.6 У випадку порушення Договору, Сторона, яка порушила несе відповідальність, визначену цим Договором та чинним законодавством України.  
8.7 Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених цим Договором.  
8.8 Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності). 
8.9 У випадку порушення Клієнтом гарантій зазначених в цьому розділі, Клієнт зобов’язаний відшкодувати Товариству завдані збитки в повному обсязі.  
  
    9.   СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ. ЗМІНИ ДОГОВОРУ
9.1 Цей Договір набирає чинності з моменту його акцепту Клієнтом та діє до повного виконання Сторонами своїх обов’язків за цим Договором.  
9.2 Покупець має право змінювати умови цього Договору. Якщо Договір є акцептованим, тоді діє редакція Договору, яка була чинна на дату акцепту.  


    10.   ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОКУПЦЯ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  «БІ-ТЕХНОЛОДЖИ»
Код ЄДР 43871210
Місцезнаходження: 02094, м. Київ, вул. Магнітогорська, будинок 1В, офіс 13
Банківські реквізити: р/р IBAN: UA473052990000026004026710403 в АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
ІПН 449137026523

Всі питання, що виникли в процесі оплати та отримання Товару чи Послуги, Покупець може з’ясувати за контактними даними в розділі Контакти на сайті.